Co říkají naši čtenáři

Kniha Průvodce rodičů kariérou dítěte nabízí velmi netradiční pohled na oblast kariérového poradenství. Jde o zajímavou formu rozhovoru kariérového poradce a rodiče. Cílem tohoto rozhovoru je navigovat rodiče v procesu komunikace s dětmi o otázkách, které jsou spojené s jejich rozhodováním o volbě dalšího vzdělávání a budoucího profesního zaměření. Text je psaný tak, aby byl rodičům srozumitelný a blíže je seznámil s tím, co mohou pro své děti v tomto období udělat sami, a co může nabídnout kariérový poradce. Dává též konkrétní příklady, jak vést s dětmi dialog, tipy, jak si poradit, když se nedaří. V čem spatřuji zajímavost této knihy? Především v propojení přirozeného působení rodičů s možností kultivace jejich role a aktivního uchopení tohoto tématu. Oceňuji také fakt, že kniha ukazuje možnosti i limity jednotlivých aktérů – rodičů i škol, a podporuje rodiče v tom, aby tyto možnosti aktivně rozšiřovali. Knihu jsem s radostí přečetla a dovolím si na závěr parafrázi známého přísloví – kdo hledá, v této knize najde.

Alice Müllerová

kariérová poradkyně a lektorka, spoluzakladatelka Sdružení pro kariérové poradenství a kariérový rozvoj, z.s.

Inspirativní knížka pro přemýšlivé a zodpovědné rodiče.

Cesta dítěte ke kariéře a spokojenému životu nezačíná rozhodnutím v deváté třídě nebo před maturitou. Mělo by objevovat svět práce a své touhy i možnosti již od útlého věku. A rodič, nechť je mu laskavým průvodcem.

Jen si říkám, kdybych šla po této cestě, ušetřila bych si spoustu současných starostí se svými nyní dospívajícími dětmi 🙂

Veronika Mynářová

rodič

Po přečtení je dojem z publikace velmi pozitivní, nechybí žádná podstatná informace.

Přínosem byl pro mě pohled na současné hodnocení poptávky na pracovním trhu, kde je zaměření nejen na znalosti, ale také na osobnostní schopnosti a dovednosti. Pro celoživotní rozvoj je důležité, aby rodiče systematicky své děti připravovali, a právě tato publikace úspěšně pracuje s „návodem“, jak takovou přípravu provést.

Eva Winklerová

rodič

Je to kniha plná opravdových příběhů, příkladů z praxe, návodů, odkazů na online zdroje s popisem výhod a nevýhod, otázek a odpovědí prokládaných užitečnou a zajímavou teorií. Nemůžu říci, že jsem knihu zhltla jedním dechem, protože jsem se jí schválně pomalu prokousávala, stále se k něčemu vracela a přemýšlela o obsahu jednotlivých sdělení nahlíženém z nepřeberného množství úhlů pohledu. Bylo to velmi inspirativní, obohacující… Pro mě prostě úžasné čtení.

Blanka Dračková

výchovná poradkyně na gymnáziu

Milá paní kolegyně, děkuji za důvěru. Vše jsem pozorně pročetla. K Vaší knize nemám vůbec žádnou připomínku. Je tam vše, co je podstatné a velmi hezky metodicky zpracované. Moc vám držím palce a mám radost, že se něco děje, a hlavně správným směrem.

Jarmila Vaničková

výchovná poradkyně SOŠ a SOU

Za obzvlášť užitečné považuji nejen praktické tipy na aktivity a náměty k diskusím v rodině, ale také mnohá upozornění na to, co rodiče často komunikují nepřímo až nevědomky a jejich děti to přitom silně vnímají. Uvědomění rodičů, jaká svá přesvědčení svou (ne)komunikací vyjadřují, a následná práce s nimi, zvyšuje šanci k lepšímu porozumění s jejich dětmi a otevření důležitého důvěrného prostoru k provedení jejich vzdělávací cestou. 

Anna Sítorová

pedagožka a lektorka

Kniha je napsána lidmi, kteří znají systém, a přitom přemýšlí mimo něj. Díky tomu obsahuje to dobré z obou světů.

Je to průvodce, který je na straně dítěte, a inspiruje k tomu, jak se podílet na hledání jeho vlastní cesty. K tomu pomáhají vhledy, podněty k diskusi i praktické informace, kterých v knize najdete dostatek.

Jura Glaser

rodič

Share This